Op deze pagina staat een overzicht van mijn publicaties. Sommige publicaties zijn hier te downloaden, andere zijn via (universiteits)bibliotheken te vinden.

| 2022 |

Chamalaun, R.J.P.M., Bosman, A.M.T., & Ernestus, M.T.C. (2022). Teaching verb spelling through explicit direct instruction. L1-Educational Studies in Language and Literature, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.21248/l1esll.2022.22.1.379

Chamalaun, R.J.P.M. (2022). Word een held op papier! Levende Talen Magazine, 109(3), 51-52

 

| 2021 |

Chamalaun, R.J.P.M., Bosman, A.M.T., & Ernestus, M.T.C. (2021). The role of grammar in spelling homophonous regular verbs. Written Language & Literacy, 24(1), 38-80. https://doi.org/10.1075/wll.00047.cha

Chamalaun, R.J.P.M., de Glopper, K., & Stolwijk, P. (2021). Poëzie vertalen. Door de letters heen proberen te lezen. Levende Talen Magazine, 108(2), 36-37. (download)

 

| 2020 |

Chamalaun, R.J.P.M., & Bosman, A.M.T. (2020). Waarom je beter in groep 4 kunt starten met werkwoordspelling. Tijdschrift Taal, 11(17), 24-27.

 

| 2019 |

Chamalaun, R.J.P.M. (2019). Het onderwijzen van werkwoordspelling: de rol van grammatica. In: A. Mottart, & S. Vanhooren (Red.). Drieëndertigste conferentie Het Schoolvak Nederlands. Gent: Skibris, p. 40-44.  (download)

 

| 2018 |

Chamalaun, R.J.P.M., & Ernestus, M.T.C. (2018). Waarom krijgen leerlingen de werkwoordspelling zo moeilijk onder de knie? Levende Talen Magazine, 105(special), 46-51. (download)

Schmitz, T.P.A., Chamalaun, R.J.P.M., & Ernestus, M.T.C. (2018). The Dutch verb-spelling paradox in social media: A corpus study. Linguistics in the Netherlands, 35(1), 111-124. https://doi.org/10.1075/avt.00008.sch

 

| 2017 |

Chamalaun, R.J.P.M., & Schildkamp, K. (2017). ‘Het leuke van het vak schrijven is dat je het nooit leert.’ Of toch wel? Levende Talen Magazine, 104(2), 10-15. (download)

 

| 2014 |

Chamalaun, R.J.P.M. (2014). Een nieuwe didactiek in droom en daad. Levende Talen Magazine, 101(4), 24-28. (download)