Onderzoek

De meeste werkwoorden worden gespeld volgens het principe ‘spel wat je hoort’. Zo schrijven we fietst met een <t> omdat we ook een <t> horen. Het Nederlands kent echter ook werkwoorden waar niet te horen is hoe je moet spellen. Zo kun je niet horen of je wordt met een <d>, <dt> of een <t> moet schrijven. Beide woorden klinken immers als /wɔrt/. Dit soort werkwoorden worden homofonen genoemd.

Hoewel de homofone werkwoorden in de minderheid zijn, veroorzaken ze wel de meeste fouten (de beruchte <dt>-fouten). Ik onderzoek welke processen verantwoordelijk zijn voor de fouten bij het spellen en bij het nalezen van dit soort werkwoorden. Hiervoor maak ik gebruik van experimenten, maar ook van corpusonderzoek en eye-tracking.

Daarnaast onderzoek ik hoe de verschillende processen variëren vanaf basisschool tot hoger onderwijs, zodat het spellingonderwijs (didactiek) verbeterd kan worden.

In 2014 heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) mij na een intensieve selectieprocedure een beurs toegekend waardoor ik in 2015 kon starten met mijn promotieonderzoek. Promotoren zijn prof. Mirjam Ernestus (RU) en prof. Anna Bosman (RU).

Werkwoordenspel

Voor Drongo ontwikkelden we een webspel. Klik op de afbeelding om het spel te spelen.

In de media

Af en toe is er in de media aandacht voor mijn onderzoek.

  • Zo stond er een groot interview met mij in Onze Taal.
    ‘Spelfouten met werkwoorden verklaard/t’, Onze Taal, december 2019, p.30
  • ‘Je kind met school helpen is prima, maar een ouder is geen spellingchecker’, Trouw, 5-11-2015. (link)