Onderwijs

Ik werk als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs (Gymnasium Bernrode). Voorheen heb ik gewerkt op het Jacob-Roelandslyceum en het Udens College. Daar heb ik lesgegeven aan havo en vwo, aan alle leerjaren.

 

Daarnaast ben ik als docent verbonden aan de Radboud Universiteit, bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs (PWPO).

In het collegejaar 2022-2023 geef ik de volgende cursussen:

  • Didactiek Taal (lezen, woordenschat, stellen)
  • Didactiek Spelling (onderdeel werkwoordspelling)
  • Capita Selecta (onderdelen grammatica, taalbeschouwing, mondelinge taalvaardigheid)

In voorgaande collegejaren gaf ik onder andere de volgende cursussen:

  • Bachelorstage 1: PWPO
  • Bachelorstage 2: PWPO
  • Didactiek Taal 3 (lezen,woordenschat,stellen)
  • Didactiek Taal 2 (onderdeel werkwoordspelling)

In de media

Soms word ik gevraagd om in de media een reactie te geven op de examens of het schoolvak Nederlands.

Lezingen/workshops

Naast mijn vaste onderwijsactiviteiten, geef ik af en toe een lezing of verzorg ik een workshop, meestal gerelateerd aan mijn onderzoek. Onderstaand overzicht geeft een indruk van de onderwerpen en soorten lezingen/workshops.

30-10-2020
Congres Levende Talen (online)
Het interview als schoolexamenonderdeel
01-10-2020
Gastcollege Masteropleiding Nederlands HvA (online)
Werkwoordspelling en visie op didactiek
31-01-2020
AVT/Anéla Grote Taaldag (Utrecht)
Perceptie van homofone werkwoorden in tweets
22-11-2019
HSN Conferentie (Zwolle)
Het onderwijzen van de werkwoordspelling: de rol van grammatica
22-01-2019
Inspiratiedag Leeratelier OMO (Tilburg)
De Nederlandse werkwoordspelling: het eeuwige struikelblok?
06-11-2018
Curriculumcommissie Udens College (Uden)
De rol van onderwijsonderzoek
29/30-09-2017
DRONGO Talenfestival (Utrecht)
Waarom vinden we werkwoordspelling toch zo moeilijk?
04-11-2016
Landelijke Studiedag Levende Talen (Utrecht)
Het geheugen bij de werkwoordspelling: helper of tegenstander?