Over mij

Sinds 2004 werk ik als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. In 2015 kon ik, dankzij een NWO Promotiebeurs voor Leraren, starten met mijn promotieonderzoek naar werkwoordspelling. De afgelopen vijf jaar heb ik twee dagen per week aan de Radboud Universiteit gewerkt aan mijn proefschrift.

Sinds 1 augustus 2020 werk ik 1 dag per week als docent bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO), de enige volledig universitaire lerarenopleiding basisonderwijs.

Ik publiceer regelmatig over mijn onderzoek of vakdidactische kwesties in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften, maar ook op Neerlandistiek.nl. Daarnaast geef ik lezingen/workshops (bijvoorbeeld op HSN, Drongo, Studiedagen LT, Anela/AVT Grote Taaldag).

Tot slot ben ik voorzitter van het bestuur van Levende Talen Nederlands.

Enkele projecten waar ik bij betrokken was

Expert advies NRO Kennisrotonde
DTT schrijfvaardigheid CITO Standaardbepaling Nederlands (vwo)
Lid ontwikkelgroep TiO Schrijven (nu TiO-Taal)